tum hi ho meri zindagi

by Bikramjit Mondal
(durgapur,West)


tum milito mil geya yeh jahan
tum chalito chalta hai yeh zama
tum hasito has deta yeh aasman
tum hi ho meri zindagi tum hi ho meri aashiqui
tum hi ho meri zindagi tum hi ho meri aashiqui

tumhe dekhoon to dikhta hai yeh zindagi
tum jagti ho har khwab mai meri
tum milo har raste mai yuhi
tum hi ho meri zindagi tum hi ho mer aashiqui
tum hi ho meri zindagi tum hi ho meri aashiqui

ek din tum bhi aawo sabko chorke
phir milenge hum ddono dil ke jahan pe
jahan phirse khil le uthegi
duniya bhi to haske utegi .......
tum hi ho meri zindagi tum hi ho mer aashiqui
tum hi ho meri zindagi tum hi ho meri aashiqui
oooooo......

tum hi ho meri zindagi tum hi ho mer aashiqui
tum hi ho meri zindagi tum hi ho meri aashiqui

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.