Saigo Life

by Saigo Life
(Zimbabwe)

WeSafeNow

WeSafeNow

Saigo Life-SIYANA NENI

LYRICS

INTRO(SAIGO LIFE)

EHHHH
Siyana NENI
(City Of Real)
Siyana NENI iwe
ndati Siyana Neni

CHORUS(SAIGO LIFE)

Siyana NENI
handitambi nemi
ndati SIYANA NENI*4

VERSE 1(SAIGO LIFE)
You told me that I'm nothing.
I told them that coming up
Zvikarwadza sei. im Never giving up
Ndichiramba ndichishingira
I know with my God ndichabudurira.
Many miles dzandafamba
Many years dzandashanda
Ziya rakurerera. Blood and the tears.
Ndichiswerera..
Each and every day ndichimukira
I know wanoshora
I know wanotaura
Hanzi zvakapresa
Hanzi zvamunetsa
Let them see
..
Mwari wanobleser
Mwari ndivo Vacho vaneFavour
Now I got up.
Now I'm make money
Now they wanna come
Whr were they ndiri nothing
Vandiona ndiri Junk ukaputika kuseka
But now Junk Bodo,
Fashion yacho ndakucheka

CHORUS(SAIGO LIFE)

SIYANA NENI
HANDITAMBI NEMI
NDATI SIYANA NENI...*4


(BRIDGE)SAIGO LIFE

Mwari vanoblesser ,
You just wanna stay prayed up
We safe now.
You just wanna get in the bank now

Get the money,
Get a unique style

Mwari vano Blesser iwe
Mwari vandiblesser iwe
....,..........*2


VERSE2(SAIGO LIFE)

Mwari vanopindira
Hondo vanoFighter
Vese vaivenga
Sorry zvenyu yaVebye bye
Life yechi guy guy
I just want a payslip
I just want a gud life
Kurarama muBig crib
You gonna get it
If you so work hard
If you pray to your to your God.
If you trust Him enough.
Jesu anokukwidza above
Kune Vese vanoshora
Kune vese vaneguhwa


CHORUS(SAIGO LIFE)


SIYANA NENI
HANDITAMBI NEMI
NDATI SIYANA NENI*8
.

ONTRO (SAIGO LIFE)

HANDITAMBI NEMI
NDATI SIYANA NENI Iwee
SIYANA NENI
Oh yeeee
Handitambi Nemii
Vakandishora coz I had Nothing
Vachishora VachiHATER
But now you see What I am Made of
Mwari vanoBLESSER iwe
Mwari VandiBLESSER iwewe
SIYANA NENI
HANDITAMBI NEMI
Ndati SIYANA NENI
EHHHH

HOOK (SAIGO LIFE)

SIYANA NENI
SIYANA NENI IWE*8

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.