rishton ki dori me

by Rishita neotia
(a 86 new palam vihar gurugram haryana india )

Rishton ki dori me ek dhaga mera ek tumhara aane lage hum pass phir dubara rishton ki andhiyon me ek keher meri ek tumhari bhad ne lagi hain ye najdikiyaan phir dubara rishton ki chhaya me ek saya mera ek tumhara saye jo tere phir na milenge dubara aaj ke kuchh pal hain sath phir na milenge hum dubara rishton ki barrish me tune hai bhigaya bhigna nahi hai phir kisi barish me dubara mannat maine mangi bas yahi ki meri bhi tujhe lag jaye hoooooooooo
Rishton ki dori me ek dhaga mera ek tumhara..............

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.