Draypapy "Aheye"Draypapy "Ahaye" LYRICS

INTRO

Ah! Ki ni nsio
So fe ni oman Papy ni?
Asi n nun sawawu
So le se dansaki ni?
Gbe inan woju mi mo kola
Mo fi jo Iya daddy mi
Shoutout si wan mokola
Eyan bi Rasaki mi

CHORUS

Ofeselu Ayakata
Tell me who born your father?
E ba mi benan si siga mi
Kin fa kanaku sori mi
Sisi mi bami gbe oti wa
House Of Music Empire
O sha mo pe owo wa
Ki ni nse o to lo ngara
Ko wa gba ogede
O lo n lera
Shey o fe ni o man mi ni?
O man Papy, O man Mola

HOOK

Eyman re...! Aye n be nigboro
Mi ey ma mo o, eyman re o
Ah! Aye o

VERSE 1


Mo binun tan
Mo fe lo Russian lo joba
Ebele e fe ma ba Obama
Dun Ijoba
Mo da bi Keke and D1
Mo yokun mo sanra
Emi njaye oloba
Mo n jolo wan ni mo nbora
Kamikaze Kamikaze
Shoman Kentro on the level?
Shoman law toni Karma?
Shoman Jesu?
Shoman Devil?
Emi n razz but mo n pawo
Awan n cover lori level
To ba de Yaba o ma bawan nbi
Tan ti n sha Fila ati Ewu
Awa n pe o
O lo n form
To lo gunyan fun o?
To lo tan o?
Ti nba bere pelu e nsin
Wa gbo ko wa tun ko

CHORUS

Ofeselu Ayakata
Tell me who born your father?
E ba mi benan si siga mi
Kin fa kanaku sori mi
Sisi mi bami gbe oti wa
House Of Music Empire
O sha mo pe owo wa
Ki ni nse o to lo ngara
Ko wa gba ogede
O lo n lera
Shey o fe ni o man mi ni?
O man Papy, O man Mola

HOOK

Eyman re...! Aye n be nigboro
Mi ey ma mo o, eyman re o
Ah! Aye o

VERSE 2

Gari o ni advert
O de ta ju indomin lo
Kekere tan ti bi Malu
Lo ti ju Omo Aguntan lo
E sa man pe Doughnut
O tobi ju Burger lo
Robert Wardlow
O de ga ju Cynthia Morgan lo
Mo galant
Mo duro re
Mo ni agidi
Mi se Alore
Te ba se weere pelu mi
E ma gbadun
E ma se aye re
Mio ni Biggy
Mio ni Shakur
Olofa inan ni mi
Bi Salako
Mo wa ni everywhere bi telecom
Adura lo ngba, agbara ko
O n criticism, O n sabosi
O n soro, se enu o ro o?
Emi jewo, emi n konka
O ja ba bo'lohun se ko


CHORUS

Ofeselu Ayakata
Tell me who born your father your father
E ba mi benan si siga mi
Kin fa kanaku sori mi
Sisi mi bami gbe oti wa
House Of Music Empire
O sha mo pe owo wa
Ki ni nse o to lo ngara
Ko wa gba ogede
O lo n lera
Shey o fe ni o man mi ni?
O man Papy, O man Mola

HOOK

Eyman re...! Aye n be nigboro
Mi ey ma mo o, eyman re o
Ah! Aye o

OUTRO

Okubey boda mi ki sele?
Komi ye emi nan King Mola
Oshagbo yen file fun Draypapy
Akubey, Atilla

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.