BALLING EVERYWHERE

by LEON WILLIAM
(UNITED STATES)

Rum t.joePrologue
Rum
Trap cash
You know i’ll be everywhere
I’ll be,I’ll be in English speaking countries
Spanish speaking countries
French speaking countries
I mean I’ll be every motherfucking where nigga

Rum t.joeChorus
See me I’ll be balling everywhere nigga
See me I’ll be balling every place nigga
See me I’ll be balling everywhere nigga
See me I’ll be balling every place nigga
Place nigga
Every place nigga
See me I’ll be balling every place nigga
See me I’ll be balling everywhere nigga
See me I’ll be balling every place nigga

Rum t.joeVerse 1
See me see me see me men I’m everywhere
Different kind of money spend it everywhere
All my homie’s g and they everywhere
So fuck around me I’ll have your skin tear
Franco niggas when they see me ey’ll be balling whezzzzzz
Paris eiffel tower I’ll be in the sky
London,new York everything is fly
Money counted in the pounds so my money high
Try and rob me nigga I bet you’ll fucking die
I got so many friends you’ll think it’s a gang
Tone-g and Roony nigga trap cash
All my fucking niggas on that trap cash
Guadeloupe niggas on that trap cash
All my Saint Lucian niggas on that trap cash
London niggas on that trap cash
New York definitely trap cash

Chorus

Tone-GVerse 2
Sav ké TC nou mém pani tan
Onlo konpwann yo sé taliban
Plizyé secretaire pa bizwin assistan
En tann di ou boss mai ou pani kran
Comité restreint a la poutine
Tchek T.Joe owa Brooklyn
Nou mém pani lhè pou finn
Real Talk a pa bullshit
Living' life ... mener vi
Obliger ka fè kò la plézi
Make it more pou on but precis
Kont en nou ka blindé ta yo ka retréci
Trapcash k baw li en finess
Bitch vlé dé bel tap si fess
I ké lésséw en etat d'ivress
I ké lésséw en etat d'ivress
Money talk a la Georges Clooney
See me everywhere wé tout' coté
C plis ganm ké nou ka poté
Lajan krakan asi compte bloké
Cash out wé no time to play
Zo k fai ti cancan a fimel
Bankroll la obligé doublé
Fai plizyé bingo par simène

RoonyVerse 3
Asiré pa pétèt
Nou pé pa trété èvèw siw rènomé traite (traite)
Fake AKA échec and AKA dèt
Ou ké pé continié fè consi ou rèd
Mwen vré an k tchèk
Effectivmen k flex mai toujou ni yón ka déranjéw
San palé dè sa k observéw
Lot ka kèstionéw
Nom pa mentionné
Nou pa pèd temps en nou si yo nou kompwand rapidment jan yo k fonctionné
Même bitin la yo k rakonté
Yo paka vwè lè pou pé démissionné
Le tour du monde adan on lanné
Ou jwen nou New-York ka balIKling à l'étrangé
Multiplié billiet o lié rété glandé
Au final ni pliss a pèd ki a ganyé
Di mwen poukoi ou pè ? poukoi ou si géné ?
Pass ou sav ou kay mo jènn ou oxygéné
Si nou rivé au State sans fè rèta
Trap Cash si jet (jet) pa si vespa
Arété fè lantou a pot la fè twop détail
Nou pala dèmin poutan nou t la jodla
Flex a grande vitesse on mode guépa
Pa prenw pou on cop pa tenté arété sa
Bitch aw o mèni i c rèpa
I emprunté kon on carrefour ou on twotwa

Rum t.joeEpilogoue
Okay
Yeah man

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.