Awemah

by anger
(durban)


Track: Awemah
Artist: Anger (sxakaxaka)
Produced by: Plan B &Angeru

Chorus
Yey wena yeka bona uthathe mina ngoba zonke lezi zinj’ ayna twa!
We can even take this party to my crib if you want it we can do right now!
(Re nna ra go rata!)
Ufun’ uk’hamba nam? (Awemah!) / Nami ng’funuk’hamba nawe (Awemah!)
Uzoba right (Why!) Ngoba sophuza sdakwe sjaive
(Awemaaaaaaaaaaaaaaah!)

1st Verse
An’de an’de kfike mina manje webabo k’yonakala khona manje
(k’yonaka khona manje!)
Ng’zwile lokhe beth’ yajaiva woza la ngifun ukbona khona manje/
Ngibona wonk’ umuntu ngathi uyajaiva awung’xege westraight sam engathi
Uyangi tighter/ Ncik’ eduze kwam uzo surviva awuboni imin’ istarring imin’
uMcguyver/ ngipheth’ izinja eyspend’ amali ayzweli (Ayzweli!) bathi eyamadoda
aypheli (Aypheli!) K’thenga mina osh’ ofun’uk’sela something
I’ll be in the bar taking shots like it nothing/ leave that doutchebag woz’
Abloma namapansula/ Ngoba, sfun’ ukspenda lamachankura
Don’t even try uzohluleka mawuzama/ sokdida ngobumnandi uyoz’
Ucel’ isthayyyyma!

Chorus
Yey wena yeka bona uthathe mina ngoba zonke lezi zinj’ ayna twa!
We can even take this party to my crib if you want it we can do right now!
(Re nna ra go rata!)
Ufun’ uk’hamba nam? (Awemah!) / Nami ng’funuk’hamba nawe (Awemah!)
Uzoba right (Why!) Ngoba sophuza sdakwe sjaive
(Awemaaaaaaaaaaaaaaah!)

2nd Verse
We all ouchea relaxing, happiness is moving all around it chain reaction/
Ladys getting on the mood they dancing/ bese bekshiy’ ungemali and
Stop all that bowling and flexing/ Madibas flying all over the place, hlala
Phans’ boy boy you don’t have what it takes/ Asdlal’ neyi ngane so
Otakalani one side/ sobabona ngosmo we’ll see you on the flip side/
Mina kahle kahle ngiphum’ eDubane musuk’saba ma sondel’ eduze/
So ongitshele nkosazan’ uphuzani / I can buy you the whole bar lawo
Amanzi amance/ Sxakaxaka why you had to do her like that/ she wants
it awaz’ yin, ubefun ishandis yaaaaaaaam!
Ngath’ uphume linin/ suka lah uyigolddigger wen’ uphum’ eminini
(uKhanyi Mbau)

Chorus
Yey wena yeka bona uthathe mina ngoba zonke lezi zinj’ ayna twa!
We can even take this party to my crib if you want it we can do right now!
(Re nna ra go rata!)
Ufun’ uk’hamba nam? (Awemah!) / Nami ng’funuk’hamba nawe (Awemah!)
Uzoba right (Why!) Ngoba sophuza sdakwe sjaive
(Awemaaaaaaaaaaaaaaah!)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.