Trio - Grace

by Josh ife Oladehinde
(Ikeja, lagos, Nigeria)


(Intro)
Tell me
Pe ile aiye ogun ni o
Mio ba lo gbebon
Bajinatu elenu mefa yo


Say they call me TriO
Omo Oladehinde ooo
Mo de ti korede oooo

{ Verse 1}
Ojojumo aiye lami fi shishe
Lati le tona wole lati shope
Awon temi fe ma balling wole
Lati fogo foluwa oba mi loke
Oshey oshey o baba to dawa si
Oshey oshey o baba to pawa mo oo
Odun lo sopin o je ka ra mona
O je ka sonu mo obi wa loju

{ Chorus }
December yi tin lo oo
January titun dey oo
Lodun to tun bo oooo
ma je n shadanu oo
December yi tin lo oo
January titun dey oo
Lodun to tun bo oooo
ma je n shadanu oo


Thank u, Mo wa dupe oo
I just wanna say thank u
Oshey oo baba
i just wanna say thank u
Fun ile aiye mi oo
I just wanna say thank u
Oshey oo baba

{ Verse 2 }
Araye o le pa kadara da
won kon le fowo ago seyin ni
Araye o le pa kadara da
To ba ti mohun to shey o my brother
Oma toke ma sister
Never give up
Never relent
Keep hustling
One day oma ja sope ooo

Ao ni tawo na oo
Amin oo
Ao ni moshi laye
amin oo
ama bimo lemo
amin o amin o amin o
Igbega nibishe wa o
Amin o
Owo awole de
Amin o
Ire a wole wa
Amin o amin o amin o

{ Chorus }
December yi tin lo oo
January titun dey oo
Lodun to tun bo oooo
ma je n shadanu
December yi tin lo oo
January titun dey oo
Lodun to tun bo oooo
Ma je a shadanu

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.