Tofolux - Isqalo f.t Vitalis Almighty ( Prod by Master D )

by Vitalis
(South Africa, Durban)

Intro:

Urggg, uh!! Vitalis emva'kwe Mix uh, Master D emva'kwe Beat(i), Tofolux on the spit(i), invade your beats part 2.


{Chorus}


Eyami isqalo, ksakude kwisphetho, ngibathele ngeFlow! Kuqaqeke umphetho, lePattern enihamba ngayo into engekho/ yah! Into engekho. (X2)


Verse 1 (Tofolux)
 

Eyami isqalo/ ksakude kwisphetho/ ngibathele ngeFlow! Kuqaqeke umphetho/ lePattern enihamba ngayo into engekho/ Tofolux is the mai man in this ghetto/ mxhaka uzosuka mangena indoda ijuluka ngempela/ esami istraadi ngiyasfela/ I can handle anything okwe twitter/ le track eRaw edabula amaSpeaker/ lezi ezihleli zingixheka, I take them as my motivational speaker/ everyday when they talk, I see my self growing bigger/ you can call me a journalist lah, ngizoqopha umlando/ uhlezi uthi ngiWhack, anginandaba nawe/ I got my own ears, ngeke ngizwe ngawe/ kade wawukhuluma kabi, now you can't even look me in the face/ acting as if ama emotions anezandla, mangiqhamuka usuphathwa amahloni/ Tofolux, Vitalis kanti ubani ongaboni.


{Chorus}


Eyami isqalo, ksakude kwisphetho, ngibathele ngeFlow! Kuqaqeke umphetho, lePattern enihamba ngayo into engekho/ yah! Into engekho. (X2)


Verse 2 (Vitalis Almighty)


Step aside rappers the kings just entered/ spit ill flows, you would think that we meant it/ blaze one, because I'm a fan of Kingston/ a BLOCK and a GULLY,  structure of an album/ a word under a word, you get an under rated word/ ring in the morning, to eat the worm and the bird/ a Deef person grouped with animals, you think he heard(herd)/ T, double O, G U, double L, Y/ Isqalo saTofolux, you better up your bucks/ if not so, you better hide your self in a box/ suffocate inside there,  with my smelly socks/ wanna get out?  You better tell us that we damn rock/ Tofolux and Mr. Click clack, like a happy pack/ Master D on the beat, we don't need no feedback/ scru that, because your mum be pumping to the same track/ "Eyow What", bebengazi ukuthi we intact.


{Chorus}


Eyami isqalo, ksakude kwisphetho, ngibathele ngeFlow! Kuqaqeke umphetho, lePattern enihamba ngayo into engekho/ yah! Into engekho. (X2)


Verse 3 (Tofolux)


Now they wanna test/ I will murder it ngishiye ngena evidence/ abazi I'm the best, Tofolux is here to impress/ bathi nginyoni, lapho angina stress/ because iPuntaz is my nest/ ilaphe ngiphuma khona/ yes, I'm a son of God each and everyday I'm blessed/ by the name of God izitha zami zizo'confess/ I pray everyday for my life to be a success/ ngithi bonke abangizondayo shiyani leyo madness/ uzama ukuzenza ncono kunami/ awuna lwazi Angazi uytshelani, inyoni le/ inkunzi endala kathekwane, kule game ngimdala lento ngaqala mzukwane/ kdala ningiDissa mina aniyindawo istimela esinganama tracks/ nama weak links ingakho ihophop izosheshe inigabhe/ bahleli bebuza kuzosinda uba?  I'm the heavy weight la kuyosinda mina.

 
Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.