Temperature

by PJ Kasana
(Jhunjhunu Rajasthan India)Temperature temperature bad raha mera temperature
Temperature temperature bad raha mera temperature ,
Tu bada na baby mera temperature .
Pahle hi me sunke aaya phycis wali ka lacture, uper se tera ye boring lecture, kar raha mere brain ko fracture .baby tera lecture .Temperature temperature bad raha mera temperature ,Temperature temperature bad raha mera temperature .
Temperature temperature tera bi high h baby ,sath me jo short
Dress tu pahnke aaye h baby,touch karu to kaise baby hath mera jal raha h ,bas kar ab tu chod bi de roz roz ke ye bahane ,aaj ni janu kal ko chalenge ab na chalenge ye bahane.
Temperature temperature bad raha mera temperature
Temperature temperature bad raha mera temperature
Ha bad raha h baby mera temperature,music start kar mind ko fresh kar ,Jalde se baby tu dress ko bi change kr ,
Speed ko tu tej kar ac ko tu on kar ,tere dady ko tu phn kar
Bolde unko tu der se aayegi kyoki mere sath date pr jayegi .

Temperature temperature bad raha mera temperature
Temperature temperature bad raha mera temperature ,
Tu bada na baby mera temperature .
Pahle hi me sunke aaya phycis wali ka lacture, uper se tera ye boring lecture, kar raha mere brain ko fracture kar raha mere brain ka fracture.baby tera lecture .
Temperature temperature bad raha mera temperature
Temperature temperature bad raha mera temperature ,

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.