SAHIR MINANAGRI

by SAHIR MINANAGRI
(JALGAON)

MAINE HAR DAM TUM SE PYAR KIYA
YE JIVAN TUM PE VAR DIYA
DIL DHADKA HAI TERI CHAHAT ME
SAANSON NE BHI INTEZAR KIYA

TUM HI IS DIL ME BASTE HO
NAINO KO TUM HI JACHTE HO
TUM HI IS DIL KI RAHAT HO TUM NE HI DIL BEQARAR KIYA

MAINE HAR DAM TUM SE PYAR KIYA
YE JIVAN TUM PE VAR DIYA
DIL DHADKA HAI TERI CHAHAT ME
SAANSON NE BHI INTEZAR KIYA

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.