S.A PRINCE - AFUNANI

by Nkosinathi Hlatshwayo
(Mandeni)


HOOK
Sebezenza dope ngami
Bathenga I fame ngami
Lama rapper afunani,afunani kim
Afunani afunani kim*2

Verse1
Sebengama Clown ba rappela uku
Have I fun
Igama lami elisematheni ingakho sebe
Phethe isaka
Kwi Hip-Ho it's like e China sekugcwele ama fake athe chithi saka
Everyday si Send isaka
Bathi u Prince usefikile open up
Kuvele I Space
Bathi I prince yasemkhathini naw'yabona khona I space
Mase kufike mina lama rapper ashintsha I pace
Ne Crowd isinomsindo khona mina on the stage
All white swagg bathi ngi clean njengo nurse imina I Substitute ngizongena ngishintshe I game Mhla seku Dropper mina azohlehla lama lame
Gun shots everywhere mina angisabi
Mrapper ozenza dope ngegama lami
Two seconds of the fame bazama ukuntshontsha ama fans ami bathi u S.A PRINCE u Wreck bangcolisa igama
Bahamba beqamba amanga ngami
I just wish they could back off
Mangijikusa ikhanda baya Spliter emuva kwami
Split words that a meaningless bazama ukuthenga I fame
Sengi defeate all the haters kule game I'm the meanest
Sengiyakuzwela nawe hater now you
Know I'm the biggest
Ama lines ayi Volcano and you'll never survive that
Sukela u S.A PRINCE boy and
You'll never come back
Khumbula awusilo bhola boy
You'll never Bounce back

Hook
Sebezenza dope ngami
Bathenga I fame ngami
Lama rapper afunani,afunani kim
Afunani afunani kim*2

Verse2
Basebenzisa igama lami so
They can reach for the top
Bangama foreigner badukele kwi
Hip-Hop
It's like abazi bazokwenzani bachitha isizungu ngo Nathiey awbayeke
Laba bazoziqhatha no Splendour
Angikhulumi nge beef coz bangama chicken
Bahamba bekhuluma bethi bango
Mr perfect
Mina angibasabi thet's why ngishaya
Le Track bazothi
Ngiyaba Dissa ngoba ngishaya le Verse
Bahleze besemvakwami bayangi follower
Ngathi I twitter
Sebehlala ngama group sebethando
Nokuzi mixer
Badlala izingoma zami ngoba bathi
Bayangiphuphisa
Badlala izingoma zami aboboni
Bayangidumisa
Badlala izongoma zami ngoba vele ziyabusisa
It's like I'm on a ride to the
Tope ngyashosholoza
Sengigqoke ama suit on the top
Imina ibhoza
Bonke bathi ngi werck,bathi ngiphethe
I style esi lame
Bathi ngibamoshela I game
Bathi ngibakhipha egiyeni
Kant sebese Mdladleni
I rhyme labo lise mazweni
I'm just trying to do my thing nam
Ngiveze ikhono lami on the M.I.C ngenze 1 ngizame
Ukufeza iphupho lami

Bridge
On the M.I.C ngenze 1 ngizame ukufeza iphupho lam
S.A PRINCE I'm back again
In the game boys.

Hook
Sebezenza dope ngami bathenga ifame
Ngami lama rapper afunani
Azongenzani*2
Lama Rapper afunani afunani kimi*3

Bosted by S.A PRINCE - the rapper

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.