Kick Boxer

by Clutch Khedama
(Johannesburg, South Africa)

Clutch Khedama

Clutch Khedama

Kick Boxer Lyrics (Artist - Clutch Khedama)
To download the song, click here >>>>> http://www.datafilehost.com/d/2e00ce23


Start singinGKhahlela mina! Your mouse!


Sibh'lome kamnandi la ebum'nandini neyphuzo zethu!

Aw no Dj akahluphi munt udlal ingoma!

Abantu baya jayva, abanye bayaphuma, Abanye bayangena!

Aw nang umunt efika nokfik uyas sukela!

Ubamb abantu bethu, Abamb utjwala bethu!


"CHORUS"


Som Kick Boxer!!!

Aw! Aw! vele som Kick Boxer!!!

Som Kick Boxer!!!

Aw! Aw! vele som Kick Boxer!!!

Som Kick Boxer!!!

Aw! Aw! vele som Kick Boxer!!!

Som Kick Boxer!!!

Aw! Aw! vele som Kick Boxer!!!

Som Kick Boxer!!!

Aw! Aw! vele som Kick Boxer!!!Siy'blomele!!! Ney'mpintji zethu!!!

La kumnandi!!! Sihamba ngababil ngababil ngababil !!!

Wen uyamosha!!! Ufika ngok'phazamisa!!!

Aw! Bazok'shaya bak'shaye bak'shaye!!!Bona wenzan wenzan wenzan sok Kick Boxer!!!

Bona wenzan wenzan wenzan sok Kick Boxer!!!

Sok'nyathela wena!!! Aw! Aw! vele sok Kick Boxer

Sok'nyathela wena!!! Aw! Aw! vele sok Kick Boxer

Sok'nyathela wena!!! Aw! Aw! vele sok Kick Boxer"SPACE"Sibh'lome kamnandi la ebum'nandini neyphuzo zethu!

Aw no Dj akahluphi munt udlal ingoma!

Abantu baya jayva, abanye bayaphuma, Abanye bayangena!

Aw nang umunt efika nokfik uyas sukela!

Ubamb abantu bethu, Abamb utjwala bethu!


Aaaaah!!! "Yendod yendoda" Uyabhedaaaa!!!"CHORUS"


Som Kick Boxer!!!

Aw! Aw! vele som Kick Boxer!!!

Som Kick Boxer!!!

Aw! Aw! vele som Kick Boxer!!!

Som Kick Boxer!!!

Aw! Aw! vele som Kick Boxer!!!

Som Kick Boxer!!!

Aw! Aw! vele som Kick Boxer!!!

Som Kick Boxer!!!

Aw! Aw! vele som Kick Boxer!!!Siy'blomele!!! Ney'mpintji zethu!!!

La kumnandi!!! Sihamba ngababil ngababil ngababil !!!

Wen uyamosha!!! Ufika ngok'phazamisa!!!

Aw! Bazok'shaya bak'shaye bak'shaye!!!Mpama nes'tabhatabha! Mpama nes'tabha!!!

Mpama nes'tabhatabha! Mpama nes'tabha!!!

Mpama nes'tabhatabha! Mpama nes'tabha!!!

Mpama nes'tabhatabha! Mpama nes'tabha!!!

Mpama nes'tabhatabha! Mpama nes'tabha!!!

Mpama nes'tabhatabha! Mpama nes'tabha!!!


No Gun! No weapon! Shaya K'phela nje!

No weapon!!! Take 5! Take 5 wena! Take 5!

No weapon!!! Take 5! Take 5 wena! Take 5!

No weapon!


Ye! Ye! Ye! Yendoda! Hhay asik'bulali thina!

Ehh! Sik'dwadl' i verstan nje!

Ehh! Ungasay'phindi lento!

Ngoba ungay'phinda! Izok'phind induku!

Ehee! Izok'phind induku!

Izok'phind induku! Noma kanjani! Yaaa!


Fundiseka! Ungasaphindi, wenze so!

Ngob us'zwis ubhlungu nathi!

Fundiseka! Ungasaphindi, wenze so!

Ngob us'zwis ubhlungu nathi!

Fundiseka! Fundiseka! Fundiseka! Ah! Ah! Eeeeeeh!!! Wenaaa!!!

Kwe! Kwe! Kwe! Kwe! Kwe! Kwe! Kwe! Kweeeee!!!

Kwe! Kwe! Kwe! Kwe! Kwe! Kwe! Kwe! Kweeeee!!!


Let's go again! let's gowa!


Bona wenzan wenzan wenzan sok Kick Boxer!!!

Bona wenzan wenzan wenzan sok Kick Boxer!!!

Sok'nyathela wena!!! Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!

Sok'nyathela wena!!! Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!

Sok'nyathela wena!!! Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!


Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!

Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!

Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!


"SPACE"


Som Kick Boxer! Som Kick Boxer! Som Kick Boxer!

Som Kick Boxer! Som Kick Boxer! Som Kick Boxer!


Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!

Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!

Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!

Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!

Aw! Aw! vele sok Kick Boxer!<<<<<<<<<<<<<<< "THE END" >>>>>>>>>>>>>>>

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Post Your Lyrics.